FANDOM


pandiwa (nabanaag, nababanaagan, mababanaag)

nakikita, tinatanaw, inaabot ng paningin

pang-uri (banaag)

abot na paningin, kayang makita

pangngalan (Banaag: Diksyunaryong Filipino)

isang libreng diksyunaryong Filipino na makikta sa Internet (http://tl.banaag.wikia.com/) at bukas para sa kanino man.

Halimbawa:

"Nababanaagan ko na ang lagusan palabas!" aniya.