FANDOM


pandiwa (sumalok, sumasalok, sasalok, makikisalok, nakikisalok, nakisalok, isinalok, isinasalok, isasalok, ipagsalok, ipinagsasalok, ipagsasalok, nagsasalok, nagsalok, magsasalok)

umigib o maki-igib (ng tubig);
kumuha, naghanap at nagdala;

Halimbawa:

Inutusan akong sumalok ng tubig sa bukal malapit sa paanan ng bundok.
Sasalok sana ng tubig ang dalaga bago siya inatake ng mabangis na hayop.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki